VIDEOS

YEP 2022 - CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A

Giới thiệu Công ty TNHH Thịnh Gia L.A

Nhìn lại những kỷ niệm đã qua năm 2022 của CTY Thịnh Gia Huy - YEP 2022

Vải xăm kim - Quy trình sản xuất vải xăm kim (Construction 2) - THỊNH GIA HUY

Vải xăm kim - Quy trình sản xuất vải xăm kim (Construction 1) - THỊNH GIA HUY

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao sử dụng Vải địa - phủ gốc cây tại vườn sầu riêng 17Ha - Đắk Nông

Vải địa phủ gốc cho cây Na tại Mai Sơn, Sơn La

Vải phủ hạn chế cỏ và bảo vệ đất trồng cây ăn quả

Cách sử dụng vải địa phủ gốc cây chống cỏ mọc hiệu quả (WEED CONTROL FABRIC) - THỊNH GIA HUY

Vải địa phủ gốc cây (WEED CONTROL FABRIC) - Test độ bền & thấm nước bạt phủ cỏ - THỊNH GIA HUY

Vải địa phủ gốc cây (WEED CONTROL FABRIC) - Phủ vườn cây Cherry - THỊNH GIA HUY

Vải địa phủ gốc cây (WEED CONTROL FABRIC) - Bạt phủ nông nghiệp diệt cỏ - THỊNH GIA HUY

Vải địa phủ gốc cây (Weed Control Fabric) - Giới thiệu bạt phủ nông nghiệp - THỊNH GIA HUY