Non woven – PP Spunbond

Vải không dệt dùng trong y tế

  • Vải không dệt N95 (Vải lót N95)
  • ​Vải lót khẩu trang y tế
  • Vải xăm kim lót khẩu trang giúp lọc bụi
Category: Views: 305