Technology inf

news image
Thông số Kỹ thuật - Keo hột Thông số Kỹ thuật - Keo hột No Mã hàng Quy cách Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật Nhiệt độ (0C) Lực ép ... Xem thêm...
news image
Thông số Kỹ thuật - Dựng Có Keo DỰNG CÓ KEO   No Mã hàng Quy cách Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật Nhiệt độ (0C) Lực ép (Bar/m3) ... Xem thêm...
news image
Thông số Kỹ thuật - Dựng Không Keo DỰNG KHÔNG KEO No Mã hàng Quy cách Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật Nhiệt độ (0C) Lực ép ... Xem thêm...
news image
Thông số Kỹ thuật - Keo Vải KEO VẢI No Mã hàng Quy cách Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật Nhiệt độ (0C) Lực ép (Bar/m3) ... Xem thêm...
news image
Thông số Kỹ thuật - Keo Mùng KEO MÙNG No Mã hàng Quy cách Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật Nhiệt độ (0C) Lực ép (Bar/m3) ... Xem thêm...