Tin tức

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY, THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

Vào lúc 08:00 am – 18:00 pm, ngày 10 tháng 4 năm 2014 - 13 tháng 04 năm 2014 Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May, Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu.